CONDITII DE GARANȚIE


ABI ADVANTAGE CONCEPT SRL, în calitate de PRODUCĂTOR, acordă garanție CUMPĂRĂTORULUI, pentru deficiențe calitative, după cum urmează:

 • 24 luni pentru persoane fizice de la data livrării produselor;
 • 12 luni pentru persoane juridice de la data livrării produselor.

Garanţia se aplică pentru defecte de fabricaţie/ execuţie, defecte ale materialelor și pentru montajul necorespunzător și NU acoperă defectele apărute ca urmare a utilizării defectuoase a mobilierului, precum:

 • tăieturi/zgârieturi;
 • aşezarea mobilierului pe suprafeţe cu diferenţe de nivel sau zone afectate de umezeală sau igrasie;
 • curăţare cu substanţe şi materiale neadecvate(soluții/cârpe abrazive);
 • punerea în contact cu obiecte fierbinţi/ murdare;
 • expunerea directă în razele solare puternice sau la căldură excesivă;
 • modificări aduse mobilierului de terţe părţi, altele decât reprezentanţii PRODUCĂTORULUI;
 • modificări apărute că urmare a trecerii timpului sau a utilizării normale a mobilierului;
 • factori externi exeptionali (inundaţii, incendii, cutr emure etc);
 • nu sunt considerate defecte de fabricaţie diferenţele de nuanţe sau de textură ale materialelor naturale precum lemnul masiv, furnir etc.

În cazul neconformității a unuia sau mai multor produse din comandă/factură, CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a cere repararea sau înlocuirea produsului. Tot-odată CUMPĂRĂTORUL și PRODUCĂTORUL se pot înțelege pentru acordarea unei reduceri corespunzătoare defectelor constatate.

Reglajul ușilor și sertarelor se efectuează de către PRODUCĂTOR la livrarea produselor. PRODUCĂTORUL nu își asumă responsabilitatea dereglării ușilor și sertarelor în urma încărcării disproporționate sau a mutării dulapurilor de pe poziția inițială.

După livrarea produselor și recepția acestora CUMPĂRĂTORUL nu mai poate invoca deficiente calitative pe care putea să le vadă la momentul livrarii, de exemplu zgârieturi, ciobiri, spărturi etc.

Dacă deficiențele reclamate nu sunt imputabile CUMPĂRĂTORULUI, PRODUCĂTORUL își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produselor pe cheltuiala sa.

PRODUCĂTORUL își asumă remedierea defecțiunilor prin reparație sau înlocuire dupa cum urmeaza:

 • pentru produsele din PAL sau feronerie: 15 zile calendaristice;
 • pentru produsele din MDF Infoliat: 30 zile calendaristice;
 • pentru produsele din MDF Vopsit: 45 zile calendaristice;

Durata garanției inițiale nu se modifică pentru produsele înlocuite.

  ABI ADVANTAGE CONCEPT SRL
CUI: RO33079311
Nr.Reg.Com.: J40/4837/2014
Sediu social: București, Sector 1, Cal. Griviței 228, bl. 4, sc. C, et. 2, ap. 10
Telefon: +4 0724 000 249
Email: office@abimobili.ro | abi.advantage@gmail.com